Liittyminen

Poikkeusohjeet liittymiseen koronavirusepidemian aikana

Skannaa täytetty ja allekirjoitettu jäsenhakemuslomake ja lähetä (1) lomake, ja kopiot (2) jäsenmaksukuitista ja (3) opiskelijakortista osoitteeseen savo-toiminnanjohtaja(at)helsinki.fi.

Joining the nation during the COVID-19 epidemic

Scan the completed membership application form and email the (1) form, and copies of the (2) membership fee receipt and (3) student card to savo-toiminnanjohtaja(at)helsinki.fi.


Osakunnan jäseniä ovat ne korkeakouluopiskelijat, jotka ovat maksaneet osakunnan jäsenmaksun ja ilmoittautuneet osakunnan jäsenrekisteriin.

Voit liittyä Savolaiseen osakuntaan seuraavasti:

  1. Maksa osakunnan jäsenmaksu 12 €, joko Helsingin yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä tai osakunnan tilille OKO FI89 5800 1320 0711 28 käyttäen viitenumeroa 11002 (maksulomake).
     
  2. Käy kirjautumassa osakuntaan
    Osakuntaan kirjautuminen onnistuu toiminnanjohtajan vastaanotolla maanantaisin klo 16:30-18:00 tai syyskuun aikana vuksivastaanotoilla maanantaisin ja torstaisin klo 16.30-18.00 Vinnillä. Mukaan vastaanotolle tarvitset opiskelijakortin, sekä yhden seuraavista dokumenteista:
  • Helsingin yliopiston läsnäolotodistuksen, jossa näkyy opiskelijarekisterin osakuntatieto
  • tulosteen Helsingin yliopiston Weboodin henkilötietosivusta, jolla näkyy osakuntatieto
  • kuitin maksetusta Savolaisen osakunnan jäsenmaksusta

Tarra oikeuttaa sinut nauttimaan osakunnan jäseneduista ja sillä voit tarvittaessa todistaa olevasi osakunnan jäsen.

Varsinaiset jäsenet

Osakunnan sääntöjen mukaan varsinaisia jäseniä ovat ne Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka ovat maksaneet osakunnan vuotuisen jäsenmaksun, ovat kirjoittautuneet osakunnan matrikkeliin eivätkä kuulu muuhun osakuntaan. Muutamat osakunnan viroista ovat auki vain varsinaisille jäsenille.

Ulkojäsenet

Osakunta voi ottaa ulkojäsenekseen korkeakouluopiskelijan, joka on maksanut osakunnan jäsenmaksun, on kirjoittautunut osakunnan jäsenrekisteriin eikä kuulu muuhun osakuntaan. Myös muita ylioppilaita voidaan hakemuksesta hyväksyä jäseniksi. Opinahjon sijainnilla ei ole merkitystä, vaikkakin luonnollisista syistä selvästi suurin osa ulkojäsenistämme opiskee pääkaupunkiseudulla. Suurin osa ulkojäsenistämme opiskelee Aalto-yliopistossa tai Taideyliopistossa, mutta jäseniimme kuuluu myös ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Seniorijäsenet

Osakunnan jäsenestä, joka valmistumis- tai opintojensa keskeytymishetkellä ollut osakunnan jäsen, tulee entinen jäsen, joka edelleen saa osallistua osakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja toimia määrätyissä viroissa. Osakunnan entisillä jäsenillä on myös oma yhdistys Savolaisen Osakunnan Seniorit ry.