Liittyminen

Osakunnan jäseniä ovat ne korkeakouluopiskelijat, jotka ovat maksaneet osakunnan jäsenmaksun ja ilmoittautuneet osakunnan jäsenrekisteriin. Jäsenmaksu maksetaan lukuvuodeksi kerrallaan ja jäsenyyden jatkamiseksi tulee maksamisen lisäksi käydä myös kirjautumassa joka lukuvuonna.

Voit liittyä Savolaiseen osakuntaan seuraavasti:

 1. Maksa osakunnan jäsenmaksu 12 €, joko Helsingin yliopiston lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä tai osakunnan tilille OKO FI89 5800 1320 0711 28 käyttäen viitenumeroa 11002 (maksulomake).
   
 2. Käy kirjautumassa osakuntaan
  Osakuntaan voi kirjautua etänä sähköpostitse 30.8.2021 alkaen.
  Osakuntaan kirjautuminen onnistuu toiminnanjohtajan vastaanotolla maanantaisin klo 16:30-18:00 tai syyskuun aikana vuksivastaanotoilla maanantaisin klo 16.30-18.00 Vinnillä. Mukaan vastaanotolle tarvitset opiskelijakortin, sekä yhden seuraavista dokumenteista:
 • Helsingin yliopiston läsnäolotodistuksen, jossa näkyy opiskelijarekisterin osakuntatieto
 • tulosteen Helsingin yliopiston Sisun henkilötietosivusta, jolla näkyy osakuntatieto (Omat tiedot -> Maksetut maksut)
 • kuitin maksetusta Savolaisen osakunnan jäsenmaksusta

Tarra oikeuttaa sinut nauttimaan osakunnan jäseneduista ja sillä voit tarvittaessa todistaa olevasi osakunnan jäsen.

Varsinaiset jäsenet

Osakunnan sääntöjen mukaan varsinaisia jäseniä ovat ne Helsingin yliopiston opiskelijat, jotka ovat maksaneet osakunnan vuotuisen jäsenmaksun, ovat kirjoittautuneet osakunnan matrikkeliin eivätkä kuulu muuhun osakuntaan. Muutamat osakunnan viroista ovat auki vain varsinaisille jäsenille.

Ulkojäsenet

Osakunta voi ottaa ulkojäsenekseen korkeakouluopiskelijan, joka on maksanut osakunnan jäsenmaksun, on kirjoittautunut osakunnan jäsenrekisteriin eikä kuulu muuhun osakuntaan. Myös muita ylioppilaita voidaan hakemuksesta hyväksyä jäseniksi. Opinahjon sijainnilla ei ole merkitystä, vaikkakin luonnollisista syistä selvästi suurin osa ulkojäsenistämme opiskee pääkaupunkiseudulla. Suurin osa ulkojäsenistämme opiskelee Aalto-yliopistossa tai Taideyliopistossa, mutta jäseniimme kuuluu myös ammattikorkeakouluopiskelijoita.

Seniorijäsenet

Osakunnan jäsenestä, joka valmistumis- tai opintojensa keskeytymishetkellä ollut osakunnan jäsen, tulee entinen jäsen, joka edelleen saa osallistua osakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ja toimia määrätyissä viroissa. Osakunnan entisillä jäsenillä on myös oma yhdistys Savolaisen Osakunnan Seniorit ry. 

I would only wear fake yeezys if they were so fake by having like a supreme Louie v pattern or like an off white or like a meme design like Elmo or Kermit supreme so people new I was joking not actually trying to wear fakes