SavO 116 Vuosijuhlasillis

Sillistä ei järjestetä vuonna 2021 koronavirusepidemiasta johtuen.