Historia

Savolainen osakunnan juuret ovat Wiipurilaisessa osakunnassa, josta vuonna 1833 savolaiset ja karjalaiset erotettiin konsistorin päätöksellä omaksi Savo-Karjalaiseksi osakunnakseen. Helsingin Yliopiston Savolainen Osakunta on perustettu 1. lokakuuta vuonna 1905, jolloin Savo-Karjalainen osakunta jakautui kahtia Savolaiseksi osakunnaksi ja Karjalaiseksi osakunnaksi. Tekstissä sana osakunta viittaa Helsingin Yliopiston Savolaiseen Osakuntaan.

Tilat

Alunperin osakunnan toimitilat olivat silloisella Ylioppilastalolla (nyk. Vanha Ylioppilastalo). 1910 -luvulla osakunta muutti uusiin tiloihin Uuden Ylioppilastalon kolmanteen kerrokseen. 1920 -luvulla osakunnan tilat alkoivat jäsenmäärän kasvun myötä käydä ahtaiksi, ja muutto Uuden ylioppilastalon kuudenteen ja seitsemänteen kerrokseen tapahtui vuonna 1931. Nykyään osakunnalla ei ole enää tiloja Uuden Ylioppilastalon kuudennessa kerroksessa. Ullakkohuoneistona olevaa osakuntatilaansa osakuntalaiset ovat alkaneet kutsua Vinniksi.

Virkailijat

1905 osakunnan virkailijakunta oli paljon suppeampi kuin nykyisin. Silloisia virkailijoita olivat sihteeri, historioitsija, laulunjohtaja ja kuraattori. Kuraattori sai tällöin tehtävästään palkkaa, ja hoiti muun muassa toiminnajohtajan ja taloudenhoitajan tehtävät. Omiin tiloihin muuton jälkeen osakunta pian perusti myös isännän ja emännän virat, ja toiminnan ja jäsenmäärän lisääntyessä perustettiin lisää virkoja. Vuonna 2010 osakunnassa on 15 varsinaista virkailijaa ja 36 muuta virkailijaa. Nykyisistä toimikunnista ovat alusta asti oleet mukana kurinpitolautakunta sekä vuosijuhlatoimikunta.

Jäsenet

Osakunnan jäsenyys oli aikanaan pakollista, ja osakunnasta erottaminen tarkoitti myös yliopistosta erottamista. Osakunnan pakkojäsenyys poistui 1937. Osakunnat kuitenkin kasvattivat suosiotaan, ja jäsenmäärä oli vuonna 1960 jo yli 1700 jäsentä. Jäsenmäärä alkoi kuitenkin laskea, ja vuonna 1975 osakunnassa oli enää 700 jäsentä.

Vuonna 2010 osakunnassa oli 262 jäsentä. Vuonna 2015 jäsenmäärä oli 261.

Toiminta

Monia osakunnan nykyisistä juhlista on vietetty osakunnan perustamisesta alkaen. Vuosijuhlapäivämääräksi on vuodesta 1914 lähtien valikoitunut 20. helmikuuta, nykyisellään kyseistä päivää lähinnä oleva lauantai. 20.2.1865 on annettu asetus, joka vahvisti suomenkielen käyttöönottamisen virastoissa ja oikeusistuimissa. Talakkunajuhla puolestaan oli alunperin Savo-Karjalaisen Osakunnan juhla. Juhlaa juhlittiin yhdessä aina vuoteen 1947, jonka jälkeen SavOlaiset ovat jatkaneet perinteen vaalimista. Nykyisen muotonsa Talakkunajuhla on saavuttanut vuonna 1948. Myös Sarvijuhlan perinteet ulottuvat 1800 luvulle asti. Osakunnan viikoittaiseen ohjelmaan ovat kuuluneet Osakunnan kokousten lisäksi erilaiset tee- ja osakuntaillat ohjelmineen. Osakunnassa on aikojen saatossa ollut erilaisia harrastekerhoja, joista vanhin nykyisin toimiva kerho on Savolaisen Osakunnan laulajat (SOL).

(Lähde: Tuuhea oksa Savolaisuuden puussa, Jouko Kokkonen, 2004)