Kerhot

Savolaisen osakunnan piirissä toimii useita kerhoja mitä erilaisimmilla toiminta-ajatuksilla. Kerhojen toiminta on kaikille osakunnan jäsenille avointa.

Savolaisen Osakunnan Laulajat (SOL)
Osakunnan kerhoista suurin ja vanhin on sekakuoro SOL, joka on tuonut omaa musiikillista maustettansa osakuntaelämään jo vuodesta 1932.

Savolaisen Osakunnan Soitannollinen Seura (SOSSu)
SOSSu perustettiin vuonna 2005 muutaman osakunnan kuorolaisen aloitteesta päästä soittamaan johonkin orkesteriin sitä instrumenttia, mitä joskus muinoin soitti harrastuksekseen.

KoKaKeKe

Kokeile Kaikkea Kerran -kerhon (KoKaKeKe tai Kokis) tehtävä on auttaa osakuntalaisia kokeilemaan asioita, joita he eivät ole vielä ehtineet, osanneet tai uskaltaneet kokeilla. Kerho pyrkii madaltamaan kokeilemisen kynnystä tarjoamalla sosiaalista, tietotaidollista ja joskus taloudellista tukea järjestämällä ekskursioita mitä erilaisimpiin kohteisiin sekä hankkimalla tykötarpeita ja apua mitä kummempiin päähänpistoihin.

Tavoitteena on kokeilla kaikkea edes yhden kerran, tyydyttää uteliaisuutta sekä murtaa samalla ennakkoluuloja. Toteutuneita tapahtumia ovat mm. Soitinten kokeiluilta, Hajota laitteesi kerran -osakuntailta, eksoottisten hedelmien maisteluilta, hiihtoesteratsastuskokeilu ja hyönteisten syönti-ilta.

Kaikki ovat tervetulleita ja kaikki voivat ehdottaa kohteita tai asioita kokeiltavaksi. Kerho tarjoaa resurssiensa rajoissa apua unelmiesi kokeilun onnistumiseen!

Yhteydenotot ja kokeiluehdotukset: pj Ville Lovikka, cendel(at)gmail.com

Viliminkippeet
Viliminkippeet esittelee ympäristölleen valtavirrasta poikkeavaa kuvallista kulttuuritarjontaa. Kerhon alkuperäisiä palvonnan kohteita olivat Jack Palance sekä Charles Bronson. Sukupolvenvaihdoksien myötä myös muut erilaiset epänormaalit tahi tahattoman kehnot tekeleet ovat nousseet kerhon kulutuksen kohteiksi. Kerhon toimintaan kuuluvat pari kertaa vuodessa järjestettävät elokuvaillat sekä satunnaisen epäsäännölliset ekskursiot. Puheenjohtaja: Riku Salpakari riku.salpakari(at)helsinki.fi

Peliliike
Savolaisen Osakunnan Peliliike on lautapeleihin erikoistunut pelikerho. Kerho toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä peli-iltoja, huolehtimalla osakunnan peleistä ja hankkimalla uusia pelejä. Puheenjohtaja: Taneli Pirinen taneli.pirinen(at)helsinki.fi

EPÄAKTIIVISIA KERHOJA:

Juristikerho Momentti
Juristikerho Momentissa Savolaiset oikkarit ja muut oikeudellisista keskusteluista tykkäävät voivat nauttia toistensa seurasta. Puheenjohtaja: Tatu Giordani tatu.giordani(at)helsinki.fi

Väljaeka
Savolaisen osakunnan esittävän taiteen kerho Väljaeka perustettiin suureen teatterinnälkään keväällä 2007. Kerhon tarkoitus on tarjota Savolaisen Osakunnan jäsenille mahdollisuus osallistua teatterin tekemiseen ja yleensäkin esittävään taiteeseen. Kerhon perusajatuksena on pitää yllä osakunnan esittävän taiteen kulttuuritarjontaa. Kerho on järjestänyt mm. Iso-D musikaalin! 

Lyseokerho
Kuopion Lyseon lukion kasvattien kerho.  Älkää antako kerhon nimen hämätä - kaikki osakuntalaiset lukio- ja koulutaustaan katsomatta ovat tervetulleita kerhon tapahtumiin! Be there or be sigma.

 
Savolaisen Osakunnan kuvataidekerho SOTKu
Syksyllä 2009 perustetun SOTKun tarkoitus on edistää kuvataiteen harrastusta ja muita kädentaitoja osakunnassa. Kuvataide määritellään tässä yhteydessä laajasti käsittäen perinteisen kuvataiteen ohella myös uudempia kuvataiteen muotoja. Kerhon toiminta koostuu kerhoilloista, joissa harjoitellaan kuvataiteellista ilmaisua ja kädentaitoja. Kerhoiltojen tuotoksia esitellään pienimuotoisissa näyttelyissä. Kerho järjestää myös ekskursioita ja muita tapahtumia, joiden katsoo kuuluvan kerhon toimintakenttään.