Nauha- ja merkkiohjesääntö

1 § Osakuntanauha annetaan osakuntaan hyväksytyille jäsenille itsenäisyyspäiväjuhlassa.

2 § Osakuntanauhaa käytetään juhlapuvun tai tumman puvun kanssa takin ja liivin alla ja solmion päällä. Osakuntanauhaa kannetaan

  1. nauhana oikealta olkapäältä rinnan yli alas vasemmalle tai
  2. nauhana vasemmalta olkapäältä rinnan yli alas oikealle tai
  3. ruusukkeena vasemmalla puvun miehustassa

keltaisen värin ollessa ylempänä. Osakuntanauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

Perinteisesti naiset kantavat nauhaa vasemmalta ja miehet oikealta olkapäältä.

3 § Pienoismerkkiä voi kantaa vapaamuotoisemmin kuin osakuntanauhaa, mutta kuitenkin arvokkaasti.

4 § Osakunnan arvomerkkejä ovat

  • inspehtorin ketjut (sääntöjen 69 §)
  • kuraattorin ketjut (sääntöjen 69 §)
  • vuosijuhlamestarin ruusuke (sääntöjen 69 §)
  • entisten isäntien ja emäntien avaimet
  • Erik Elinderin lahjoittamat kuraattorin, toiminnanjohtajan, emännän, vuosijuhlamestarin ja kansainvälisten asioiden sihteerin mitalit

5 § Arvomerkkien käyttö

Inspehtorin ja kuraattorin ketjuja kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa, talakkunajuhlassa sekä itsenäisyyspäiväjuhlassa, sekä muissa virkatehtävissä tilaisuuden luonteen niin vaatiessa.

Vuosijuhlamestarin ruusuketta kannetaan osakunnan vuosijuhlassa ja siihen liittyvissä tilaisuuksissa.

Entisten isäntien ja emäntien avaimia kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja talakkunajuhlassa.

Erik Elinderin lahjoittamia mitaleita kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa.

6 § Kunniamerkkiä ja -nauhaa sekä ansio- ja harrastusmerkkiä kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja itsenäisyyspäiväjuhlassa.

7 § Mikäli Savolaisen Osakunnan Laulajien esiintymisasuun kuuluu osakuntanauha, osakuntaan kuulumattomalle kuorolaiselle voidaan myöntää oikeus käyttää osakuntanauhaa kuoron tai sen pienryhmien esiintyessä.

8 § Kannettaessa akateemisissa juhlatilaisuuksissa useampaa nauhaa oman osakunnan nauhaa kannetaan ylimpänä ja seuraavana oman ylioppilaskunnan nauhaa. Oman ylioppilaskunnan vuosijuhlassa kannetaan kuitenkin ylioppilaskunnan nauhaa ylimpänä.

9 § Useamman kuin kolmen nauhan kantaminen ilman erityistä syytä ei ole suotavaa.

10 § Talakkunajuhlassa kannetaan osakuntanauhaa, inspehtorin ja kuraattorin ketjuja, entisten isäntien ja emäntien avaimia ja harkinnan mukaan Erik Elinderin lahjoittamia mitaleita. Pykälässä 6 mainittuja kunnian- ja tunnustuksen osoituksia ei kanneta talakkunajuhlassa.

11 § Kadonneen tai rikkoutuneen nauhan tai merkin tilalle on sen saaneella oikeus lunastaa uusi.

12 § Osakunnan kokous voi päättää, että vuosijuhlassa jaetaan sääntöjen 78 §:ssä mainittuja palkintoja ja stipendejä. Palkintojen ja stipendien saajista päättää kunniamerkki- ja palkintolautakunta.

13 § Savolaisen osakunnan rapiiri ja sen käyttö

Savolaisella osakunnalla on kaksi rapiiria: alkuperäinen 1930-luvulla korporaatio Fraternitas Estican osakunnalle lahjoittama, ja sittemmin kadonnut ja uudestaan löytynyt rapiiri, sekä rapiiri, jonka korporaatio Fraternitas Estican Tukholman osasto on 20. helmikuuta 1980 lahjoittanut Savolaiselle osakunnalle. Rapiireista ja niiden käytöstä vastaa laulunjohtaja.

Rapiiria käytetään laulun ja juhlatanssien johtamiseen. Rapiiria ei tule käyttää muuhun tarkoitukseen ilman painavaa syytä. Rapiiria voivat käyttää kaikki osakunnan jäsenet ja entiset jäsenet. Muut voivat käyttää rapiiria kuraattorin, laulunjohtajan tai heidän valtuuttamansa henkilön luvalla.