Ajankohtaisia asioita

Vuosi 2017 on olllut maakuntasuhteiden syventämisen ja uuden löytämisen aikaa.

Yhteistyö Pohjois-Savon, sekä Etelä-Savon liittojen kanssa tiivistyi ja konkretisoitui. Maakuntien liitot ovat edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymiä, jotka toimivat maakunnan ja sen asukkaiden eduksi. Tapasimme liittojen johtoa ja mietimme yhteisiä tavoitteita. Pohdimme keinoja varsinkin maakunnan elinvoiman, työllisyyden ja työllistymisen edistämiseksi.

Osakuntamme sai edustuspaikat Pohjois- ja Etelä-Savon valtuuskuntiin. Valtuuskuntien jäseninä on talous-, yhteiskunta-, tiede- ja kulttuurielämän vaikuttajia, joilla on siteitä maakuntaan. Kummankin valtuuskunnan keskeisenä tehtävänä on edistää maakunnan kehittymistä aloitteilla, neuvonnalla ja muilla sopivilla tavoilla. Valtuuskunta on mainio paikka tuoda kuuluviin osakuntamme ja opiskelijoiden ääntä, sekä olla mukana järjestämässä esim. seminaareja mielenkiintoisista aiheista.

Lisäksi uutena asiana toteutimme yhdessä tämän maakuntaosion, jonka tarkoituksena on välittää maakunnasta ajankohtaista tietoa, uutisia, tiedotteita, sekä minkälaisia työmahdollisuuksia maakunta tarjoaa. Maakunta tarvitsee osaavaa työvoimaa ja osakunnan valmistuvat ja valmistuneet jäsenet hyviä asuin- ja työpaikkoja. Maakunnassa onkin paljon vetovoimatekijöitä, kuten puhdas vesi ja luonto, hyvät ja laadukkaat palvelut, sekä edullista asumista.

Mitä on luvassa 2018?

Teimme syksyllä 2017 vierailun eduskuntaan ja tapasimme osakuntaporukalla maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän. Vierailut jatkuvat, sillä vuoden 2018 maaliskuussa vierailemme valtiovarainministeriössä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen luona. Samoin keväällä järjestetään työelämäilta Stora Ensolla. Kaikkea kivaa ja hyödyllistä pääsee suunnittelemaan kotiseututoimikunnassa, jonka koollekutsujana toimii maakuntasihteeri. Maakuntasihteereinä toimivat Veli-Pekka Hämäläinen ja Markus Myllyniemi. Heihin kannattaa olla yhteydessä jos haluaa olla mukana ideoimassa toimintaa. Yhteystiedot löytyvät osakunnan kotisivujen virkailijaluettelosta. On hienoa olla rakentamassa yhdessä osakunnan ja maakunnan menestystä.