Apurahat

Savolaisen osakunnan apurahat

Savolainen osakunta jakaa Savolaisten ylioppilaiden säätiön myöntämät apurahat. Myönnettävät apurahat ovat apuraha ylempään korkeakoulututkintoon, yleinen opintoavustus ja vuksiapuraha. Apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään tarvittavat liitteet. Apurahojen jakamisesta päättää osakunnan kunniamerkki- ja palkintolautakunta kokouksessaan. Kunniamerkki- ja palkintolautakunta päättää kunkin apurahan suuruuden ja jaettavien apurahojen määrän Savolaisten ylioppilaiden säätiön myöntämän kokonaissumman pohjalta. Apurahoja voivat hakea Savolaisen osakunnan jäsenet.

Apurahojen hakuaika alkaa vuonna 2017 maanantaina 18.12.2017 ja päättyy torstaina 29.1.2018. Ajoissa saapuneiksi katsotaan sellaiset hakemukset, jotka on jätetty hakuajan päättymiseen mennessä osakunnan postilaatikkoon Uuden ylioppilastalon 1. kerrokseen, Mannerheimintie 5 A, Helsinki, tai postitettu osakunnan osoitteeseen Mannerheimintie 5 A, 00100 Helsinki viimeistään 26.1.2018.

Postitse toimitettaessa hakemus tulee lähettää vähintään kaksi (2) työpäivää aiemmin. Kirjeessä tulee näkyä postituspäivän leima 26.1.2017, tai aikaisempi päivämäärä. Paikan päälle postilaatikkoon tuotaessa huomioithan joulun ajan poikkeukset aukioloissa, ja että Uuden ylioppilastalon A-rapun ovi on kiinni arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Lisätietoa ylioppilastalon aukioloajoista: HYYn palvelutoimisto.

Hakemuksessa tulee käydä ilmi hakemasi apuraha ja hakemukseen tulee liittää kaikki tarpeelliset liitteet apurahakohtaisten ohjeiden mukaisesti. Noudata lisäksi alla olevia ohjeita ja lue lisätiedot:

 • Opintosuoritusotteeksi kelpuutetaan vain virallinen opintosuoritusote.
 • Ylemmän korkeakoulututkinnon apurahahakemuksiin liitettävä työn ohjaajien lausunnon tulee olla alkuperäinen.
 • Hakijoille ilmoitetaan haun tuloksesta sähköpostitse ja apurahat jaetaan Savolaisen osakunnan vuosijuhlassa.
 • Lisätietoja apurahoista ja niiden hakemisesta antaa osakunnan kuraattori,
  savo-kuraattori(at)helsinki.fi
 • Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Muista allekirjoittaa hakemus!

Haettavat apurahat:

Apuraha ylempään korkeakoulututkintoon:

Apuraha on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen, ensisijaisesti Helsingin yliopistossa ja toissijaisesti myös muussa pääkaupunkiseudulla toimivassa tiede- tai taidekorkeakoulussa. Apuraha ylempään korkeakoulututkintoon myönnetään vain kerran kutakin tutkintoa varten.

Vaadittavat liitteet:

 1.  Virallinen opintosuoritusote
 2.  Työn ohjaajan lausunto (lausunnosta käytävä ilmi se, että hakija laatii lausunnonantajan ohjauksessa opinnäytetyön mainitusta aiheesta, joka johtaa ylempään korkeakoulututkintoon)
 3. Selvitys tutkimuksesta (aikataulu, ohjelma, kulut ja muut seikat, joihin hakija haluaa vedota)
 4. Todistus osakunnan jäsenyydestä (esim. maksukuitin kopio)
 5. Selostus hakijan toiminnasta osakunnassa
 6. Selvitys muista tähän tarkoitukseen myönnetyistä tai haetuista apurahoista

Yleinen opintoavustus:

Yleinen opintoavustus on tarkoitettu perustutkintoon tähtäävien opintojen tukemiseen ensisijaisesti Helsingin yliopistossa ja toissijaisesti myös muussa pääkaupunkiseudulla toimivassa tiede-, taide- tai ammattikorkeakoulussa. Yleistä opintoavustusta ei myönnetä hakijalle, joka on saanut ylemmän korkeakoulututkinnon apurahan samaan tutkintoon.

Vaadittavat liitteet:

 1. Virallinen opintosuoritusote
 2. Todistus osakunnan jäsenyydestä (esim. maksukuitin kopio)
 3. Selostus hakijan toiminnasta osakunnassa
 4. Muut seikat, joihin hakija haluaa vedota

Vuksistipendi:

Savolainen Osakunta jakaa yhden vuksistipendin ensimmäisen vuoden osakuntalaiselle, joka osoittaa aktiivisuutta ja innostusta osakuntaa ja sen toimintaa kohtaan. Stipendiä ei haeta erikseen vaan se jaetaan kunniamerkki- ja palkintolautakunnan päätöksellä aktiivisimmalle uudelle osakunnan jäsenelle.