Apurahat

Savolaisen Osakunnan apurahat

Savolainen Osakunta jakaa Savolaisten ylioppilaiden säätiön myöntämät apurahat. Myönnettävät apurahat ovat apuraha ylempään korkeakoulututkintoon, yleinen opintoavustus ja vuksiapuraha. Apurahoja haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään tarvittavat liitteet. Apurahojen jakamisesta päättää osakunnan kunniamerkki- ja palkintolautakunta kokouksessaan. Kunniamerkki- ja palkintolautakunta päättää kunkin apurahan suuruuden ja jaettavien apurahojen määrän Savolaisten ylioppilaiden säätiön myöntämän kokonaissumman pohjalta. Apurahoja voivat hakea Savolaisen Osakunnan jäsenet.

Apurahojen hakuaika alkaa vuosittain 1.12. ja päättyy 31.1. Ajoissa saapuneiksi katsotaan sellaiset hakemukset, jotka on jätetty hakuajan päättymiseen mennessä osakunnan postilaatikkoon tai postitettu osakunnan osoitteeseen Mannerheimintie 5 A, ylin kerros, 00100 Helsinki ja joiden postileiman päiväys on hakuajan päättymispäivä tai aikaisempi.
Hakemuksessa tulee ilmoittaa hakemasi apuraha ja liittää hakulomakkeeseen kaikki tarpeelliset liitteet alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Opintosuoritusotteeksi kelpuutetaan vain virallinen opintosuoritusote.
Ylemmän korkeakoulututkinnon apurahahakemuksiin liitettävä työn ohjaajien lausunnon tulee olla alkuperäinen.
Hakijoille ilmoitetaan haun tuloksesta kirjallisesti ja apurahat jaetaan Savolaisen Osakunnan vuosijuhlassa.
Lisätietoja apurahoista ja niiden hakemisesta antaa osakunnan kuraattori.
Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
Muista allekirjoittaa hakemus!

Haettavat apurahat:

Apuraha ylempään korkeakoulututkintoon:
Apuraha on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamiseen, ensisijaisesti Helsingin yliopistossa ja toissijaisesti myös muussa pääkaupunkiseudulla toimivassa tiede- tai taidekorkeakoulussa. Apuraha ylempään korkeakoulututkintoon myönnetään vain kerran kutakin tutkintoa varten.

Vaadittavat liitteet:
1.virallinen opintosuoritusote
2.työn ohjaajan lausunto (lausunnosta käytävä ilmi se, että hakija laatii lausunnonantajan ohjauksessa opinnäytetyön mainitusta aiheesta, joka johtaa ylempään korkeakoulututkintoon)
3.selvitys tutkimuksesta (aikataulu, ohjelma, kulut ja muut seikat, joihin hakija haluaa vedota)
4.todistus osakunnan jäsenyydestä (esim. maksukuitin kopio)
5.selostus hakijan toiminnasta osakunnassa
6.selvitys muista tähän tarkoitukseen myönnetyistä tai haetuista apurahoista

Yleinen opintoavustus:
Yleinen opintoavustus on tarkoitettu perustutkintoon tähtäävien opintojen tukemiseen ensisijaisesti Helsingin yliopistossa ja toissijaisesti myös muussa pääkaupunkiseudulla toimivassa tiede-, taide- tai ammattikorkeakoulussa. Yleistä opintoavustusta ei myönnetä hakijalle, joka on saanut ylemmän korkeakoulututkinnon apurahan samaan tutkintoon.

Vaadittavat liitteet:
1.virallinen opintosuoritusote
2.todistus osakunnan jäsenyydestä (esim. maksukuitin kopio)
3.selostus hakijan toiminnasta osakunnassa
4.muut seikat, joihin hakija haluaa vedot

Savolainen Osakunta jakaa yhden vuksistipendin ensimmäisen vuoden osakuntalaiselle, joka osoittaa aktiivisuutta ja innostusta osakuntaa ja sen toimintaa kohtaan. Stipendiä ei haeta erikseen vaan se jaetaan kunniamerkki- ja palkintolautakunnan päätöksellä aktiivisimmalle uudelle osakunnan jäsenelle.