Sähköpostilistat

Savolaisen osakunnan tiedotus toimii nykyään hyvin pitkälti sähköisesti. Osakunnalla on näiden internetsivujen lisäksi käytössä kaksi yleistä sähköpostilistaa, yksi suljettu sähköpostilista, Facebook-ryhmä sekä IRC-kanava.

Sähköpostilistat

Osakunnan viralliset ilmoitukset ja muu vastaava kaikille osakuntalaisille tarkoitettu viestintä kulkee savo-tiedotus(at)helsinki.fi –listalla. Asuntoilmoitukset ja muut massapostitukset listalla ovat kiellettyjä.

Osakunnan vuksit voivat liittyä vuksilistalle savo-vuksit(at)helsinki.fi. Lista on moderoitu, ja sitä ylläpitää osakunnan toiminnanjohtaja.

Listoille liitytään lähettämällä osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi sähköpostiviesti, jonka sisältönä (ei otsikkona) on yksi seuraavista riveistä:

subscribe savo-tiedotus
subscribe savo-vuksit

Vastaavasti listalta erotaan lähettämällä osoitteeseen majordomo(at)helsinki.fi viesti, jossa on yksi seuraavista riveistä:

unsubscribe savo-tiedotus
unsubscribe savo-vuksit

 

Osakuntaneuvoston lista

Osakuntaneuvoston viestintää varten on olemassa lista savo-neuvosto(at)helsinki.fi. Listalle ei voi liittyä, mutta sillä ovat kaikki osakuntaneuvoston jäsenet ja sille kirjoittamalla saa asiansa kätevästi koko neuvoston tietoon.