Hallinto

Osakunnan kokous

Osakunnan ylin päättävä elin on osakunnan kokous joka kokoontuu kerran kuussa maanantaina. Syyslukukaudella ensimmäinen varsinainen kokous pidetään syyskuun 10. päivää lähinnä seuraavana maanantaina ja kevätlukukaudella ensimmäisenä tammikuun 16. päivän jälkeisenä maanantaina. Kokouksessa johtaa puhetta inspehtori ja hänen poissa ollessaan kuraattori.

Kokouksesta ilmoitetaan viikkoa aiemmin osakunnan osakunnan sähköisellä tiedotuslistalla (savo-tiedotus(ät)helsinki.fi) ja osakunnan Facebook-yhteisösivulla (@savolaiset).

Osakunnan kokouksen toimintaa säätelevät mm. osakunnan sääntöjen pykälät: 15 - 31.

Osakuntaneuvosto

Toimeenpanevana elimenä toimii osakuntaneuvosto eli osakunnan hallitus, joka kokoontuu noin kaksi kertaa kuussa, tarvittaessa useamminkin. Neuvosto valmistelee päätösasioita yleiskokoukselle ja panee täytäntöön sen päätöksiä, päättää rahankäytöstä talousarvion asettamissa raameissa, valvoo virkailijoiden toimintaa ja osakunnan taloudenpitoa, sekä toimii tärkeimpien asioiden tiedonkulkukanavana. Neuvosto on tilivelvollinen osakunnalle. 

Neuvostossa on kahdeksan äänivaltaista jäsentä: neljä neuvosta ja virkojensa puolesta kuraattori (puheenjohtaja), toiminnanjohtaja (puheenjohtajan sijainen), taloudenhoitaja ja sihteeri. Lisäksi äänivallattomina jäseninä istuvat isäntä, emäntä ja fuksimajuri. Tarpeen mukaan myös muut osakunnan jäsenet voivat osallistua neuvoston kokouksiin. Viiden osakuntaneuvoston jäsenen (ml. äänivallattomat) on oltava osakunnan varsinaisia jäseniä.

Osakuntaneuvostoon voi ottaa yhteyttä joko henkilökohtaisesti johonkin sen jäseneen tai kirjoittamalla neuvoston sähköpostilistalle savo-neuvosto(at)helsinki.fi.

Neuvoston toimintaa säätelevät osakunnan sääntöjen pykälät 15, 18, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 49, 51, 57, 60, 61, 62, 63, 71, 72 ja 82. Ohjesäännöissä neuvostoa koskevat pykälät A1, A5, A7, A25, A26, A27, B1, B2, B3, B5, B6 ja B7.

 

Osakunnan päivittäistä toimintaa hoitaa joukko virkailijoita. Virkailijat ja heidän yhteystietonsa löytyvät virkailijaluettelosta.