Ympäristöohjelma

Savolaisen osakunnan toiminta vaikuttaa ympäristöön monin tavoin. Järjestettävät tapahtumat ovat monesti jo kooltaan sellaisia, että pieni yksittäinen valinta esimerkiksi ruokaostoksissa muodostuu merkittäväksi. Osakunta haluaa ohjata toimintaansa kestävän kehityksen mukaiseksi ottamalla ympäristövaikutukset huomioon kaikkien arkistenkin asioiden parissa puuhastellessa. Tämän periaatteen mukaisesti osakunnassa muun muassa nautitaan nykyään Reilun kaupan kahvia ja teetä.

Ympäristösuunnitelma

Joulukuussa 2021 julkaistiin uusi ympäristösuunnitelma. Ympäristösuunnitelman kirjoittivat ympäristösihteeri Emilia Roponen ja Atte Martikainen ympäristötoimikunnasta. Ympäristöohjelma on hyväksytty osakunnan kokouksessa 13.12.2021

Johdanto

Savolaisen osakunnan ympäristösuunnitelman tarkoituksena on koota yhteen toimintamme keskeisimmät periaatteet ja toimintatavat, joilla edistämme osakuntamme ympäristöystävällisyyttä. Ympäristönäkökulma on tarkoitus ottaa huomioon kaikessa toiminnassa, oli kyseessä sitten juhla tai tavallinen arki. Suunnitelma ohjaa kestävään toimintaan myös hankintoja tehdessä.

Ympäristösuunnitelma on osakunnan toimintaa ohjaava asiakirja, johon jokaisen osakunnalla toimivan kannattaa tutustua. Se toimii ohjenuorana kaikessa toiminnassa, ja ympäristövastaava huolehtii sen toteutumisesta yhdessä osakuntaneuvoston kanssa.

Ympäristösuunnitelma hyväksytään vuosittain toimintasuunnitelman yhteydessä. Suunnitelman päivittämisen tarvetta seuraa ympäristövastaava ja osakuntaneuvosto. Kun päivittämiselle on aihetta, ympäristövastaava kokoaa sitä varten toimikunnan. Ympäristösuunnitelman toteutumisesta kerrotaan toimintakertomuksessa.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava valitaan marraskuussa osakunnan virkailijavalintakokouksessa ja toimikausi on yksi kalenterivuosi. Ympäristövastaavia voidaan valita virkaan myös useampi kuin yksi. Virka ei vaadi aikaisempaa perehtyneisyyttä osakunnan toimintaan eikä ole kovin suuritöinen, joten se sopii myös vukseille.

Osakunnan virkailijaohjesäännön 32 § määrittelee ympäristövastaavan tehtäväksi huolehtia siitä, että osakunnalla huomioidaan ympäristökysymykset osakunnan toimintaa suunniteltaessa ja uusia hankintoja tehtäessä. Ympäristövastaava päivittää ympäristösuunnitelmaa tarpeen mukaan.

Tilat

Osakunnan tilojen eli Vinnin siivoaminen on pääasiassa isännän vastuulla. Jokainen Vinnin käyttäjä on silti vastuullinen siivoamaan omat jälkensä ja on suotavaa myös auttaa isäntää viikkosiivouksessa osakunnan vuorolla.

Käsi- ja vessapaperi ostetaan mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman ympäristöystävällisenä eli uusiokuituisena, valkaisemattomana sekä ympäristösertifikaatilla varustettuna. Käsisaippuaa ostetaan isoissa täyttökanistereissa, joista sitä täydennetään irtopulloihin. Näin yksittäisen irtopullon käyttöikää voidaan jatkaa siihen asti, että se menee rikki tai muuttuu muuten käyttökelvottomaksi. Ylimääräistä muoviroskaa tulee siten säästettyä.

Siivoamisessa otetaan huomioon erilaiset pintamateriaalit ja siivous toteutetaan materiaalien ehdoilla. Liian voimakkaita pesuaineita vältetään, etteivät ne kuluta materiaaleja tarpeettomasti ennen aikojaan. Itsetehtyjä pesuaineita ei suosita, sillä esimerkiksi etikka saattaa aiheuttaa joillekin yliherkkyysoireita.

Hankinnat

Uusia hankintoja tehtäessä harkitaan tavaran tarve tarkkaan, ettei tule tehtyä turhia ostoksia. Tavaroita ostetaan mahdollisuuksien mukaan käytettynä. Tehtävissä hankinnoissa tavoitteena on löytää mahdollisimman pitkäikäisiä tavaroita, ja tavaroiden käyttöikää voi pidentää korjaamalla.

Poistuvat tavarat voi antaa jäsenistölle, tai viedä esim. Kierrätyskeskukseen. Vialliset tavarat saattavat kelvata spekseille lavasteiksi.

Jätteiden lajittelu

Uuden ylioppilastalon jätehuoneessa on jäteastiat biojätteelle, kartongille, paperille, pienmetallille, lasille, muoville, energiajätteelle ja paristoille. Vinnillä on vastaavat jäteastiat, ja seinällä on niiden käyttöön selkeät ohjeet. Pantilliset pullot ja tölkit kerätään erikseen ja palautetaan kauppaan. Elektroniikkaromu viedään elektroniikkaliikkeeseen tai muuhun paikkaan, joka ottaa sitä vastaan. Vaarallinen jäte viedään Sortti-asemalle.

Tapahtumat

Ympäristönäkökulmasta kestävien tapahtumien järjestäminen huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa. Hankittavat materiaalit valitaan mahdollisimman ympäristöystävällisinä, esimerkiksi koristeita käytetään moneen kertaan uudelleen. Koristeita kannattaa myös askarrella itse, jotta kaiken hankitun materiaalin saa hyödynnettyä. Kierrätettävästä materiaalista valmistetut koristeet voi siten myös kierrättää käyttöiän loputtua.

Lahjoina kannustetaan tuomaan ja edustamaan mennessä viemään aineettomia lahjoja, jotta tarpeettomalta ja tilaa vievältä krääsältä vältytään. Muutenkin lahjoissa kannustetaan kestävyyteen ja vastuullisuuteen.

Laululäsyjä ei tulosteta sitseille erikseen, vaan pöytäjuhlissa käytetään osakunnan laulukirjoja. Ylimääräisiä laulukirjoja on olemassa myös lainattaviksi. Vuosijuhlaan laululäsyt painatetaan yhdessä ohjelmalehtisten ja plaseerauskorttien kanssa. Talakkunoissa läsyt tulostetaan ja niiden myyntituotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

Osakunnalla on jo olemassa kankaisia pöytäliinoja, joita voi myös käyttää pöytäjuhlissa paperisen pöytäliinan sijasta.

Mikäli tapahtuma järjestetään muualla kuin Vinnillä, noudatetaan tapahtumassa samoja jätelajitteluohjeita ja jätetään tapahtumapaikka samaan kuntoon kuin se oli ennen tapahtumaa.

Jos jotain tarvitsee harvemmin, se voidaan vuokrata tai lainata muilta järjestöiltä. Samaan käytäntöön voidaan kannustaa myös juhlapukujen hankinnan kanssa.

Ympäristövastaava tai kuka tahansa muukin voi järjestää ympäristöaiheisia osakuntailtoja, joiden yhteydessä voi esimerkiksi tyhjentää pakastinta ja jääkaappia ylimääräisistä sekä pian vanhentuvista ruokatavaroista.

Ruoka ja tarjoilut

Osakunnan tapahtumissa tarjottava ruoka on pääsääntöisesti vegaanista. Myös sesongin mukaisia ruokia kannattaa suosia.

Ruokahävikki pyritään minimoimaan: Tapahtumiin pyritään ostamaan sopiva määrä ruokaa, osallistujamäärän mukaan. Sitseiltä ylijäänyttä ruokaa tarjotaan jatkoilla ja seuraavassa osakuntaillassa. Jääkaappiin kertyvää tavaraa syödään pois ruokailloissa ja jaetaan jäsenistölle.

Kauppaan otetaan kestokassit mukaan. Myös kestohedelmäpusseja kannattaa käyttää. Terviksellä osallistujat ottavat omat astiat mukaan, niin ei tarvitse käyttää kertakäyttöastioita. Muissa ulkotapahtumissa omien astioiden käyttöä suositellaan.

Kokoukset

Osakunnan ja osakuntaneuvoston kokouksissa minimoidaan tulostettavien papereiden määrä. Esityslistat ja pöytäkirjat jaetaan osallistujille sähköisenä, ja vain tarvittavat arkistokappaleet tulostetaan.

Energiankulutus ja päästöt

Valot ja laitteet sammutetaan, kun niitä ei käytetä. Talvella tiloja ei kannata tuulettaa paljoa, ettei lämpö karkaa.

Tapahtumiin kuljetaan julkisilla, tai jos se ei ole mahdollista, hankitaan yhteiskuljetus bussilla. Tapahtumia järjestettäessä taksia tai yksityisautoa käytetään vain tarvittaessa.

Ympäristövaikuttaminen

Osakunta voi mainostaa ympäristöaiheisia tapahtumia ja kampanjoita jäsenistölleen. Osakunnan kokouksen päätöksellä voidaan osallistua julkiseen ympäristövaikuttamiseen.

Viestintä

Osakunnan viestintä tapahtuu pääsääntöisesti sähköisenä. Paperisia mainoksia tulostetaan hyvin vähän, pääasiassa vain vuksitapahtumien mainostamiseksi osakunnan asuntoloiden rappujen ilmoitustauluille.

Osakunnan lehti Susj painetaan ympäristöystävälliselle paperilaadulle, myös painomenetelmässä suosittaessa ympäristöystävällisyyttä. Lehti julkaistaan myös sähköisenä osakunnan nettisivuilla.

Linkkejä ja muuta

Lähimmät Sortti-asemat:

Länsi-Helsinki: Konalan Sortti-asema, Betonitie 3, 00390 Helsinki
Avoinna ma-pe klo 7–21, la-su klo 10–17
https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/konalan-sortti-asema/

Itä-Helsinki: Kivikon Sortti-asema, Kivikonlaita 5, 00940 Helsinki
Avoinna ma-pe klo 7–21, la-su suljettu
https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/kivikon-sortti-asema/ Lähimmät

Kierrätyskeskukset:

Kaisaniemen kauppa, Kaisaniemenkatu 7, 00100 Helsinki
Avoinna ma-pe klo 9–21, la-su klo 10–18
Huom! Valikoimassa ei ole huonekaluja, eikä niitä voi lahjoittaa tänne
Kyläsaaren kauppa, Kyläsaarenkatu 8, 00580 Helsinki
Avoinna ma-pe klo 9–21, la-su klo 10–18
https://www.kierratyskeskus.fi/

Kierrätysohjeita:

HSY:n jäteopas: https://www.hsy.fi/jatteet-ja-kierratys/jateopas

PDF-versio ympäristösuunnitelmasta