Kulukorvaus

Talousasiaa osakunnan toimijoille

Vuksimajurilla, päätoimittajalla, maakuntasihteerillä, kansainvälisten asioiden sihteerillä, kulttuurisihteerillä, valokuvaajilla, liikunnanohjaajilla ja huvipäälliköllä on käytössään tietty budjetti, jonka sallimissa rajoissa he voivat suunnitella osakunnalle toimintaa. Muutkin virkailijat sekä riviosakuntalaiset voivat pyytää osakuntaa rahoittamaan jonkinlaista toimintaa, kahvituksia, tai tarvikekuluja, jotka liittyvät heidän virkansa hoitamiseen tai osakuntatoimintaan. Heidän tulee kuitenkin neuvotella menoeristä taloudenhoitajan kanssa etukäteen.

Toimita kulukorvaushakemus taloudenhoitajalle ja sen yhteydessä asiaankuuluvat kuitit. Kuluja on haettava 2kk sisällä niiden syntymisestä. Jos lomaketta ei pysty toimittamaan kyseisessä ajassa, on otettava yhteyttä taloudenhoitajaan ja sovittava muusta järjestelystä.

On tärkeää, että kulukorvauksen selite kohta on täytetty huolellisesti: mikä tapahtuma on kyseessä (lyhyt kuvaus on plussaa), milloin se järjestettiin, moniko oli paikalla.

Selite: Järjestin 13.2. osakuntaillan, jonka aiheena oli Aivolaava. Ostin tilaisuuteen kahvitustarvikkeita yhteensä 12,70 eurolla.

Jos osakunta sponsoroi jonkin tapahtuman pääsymaksusta osan, kuitiksi kelpaavat vaihtoehtoisesti joko tapahtumassa olleilta kerätyt pääsyliput, joistakin paikosta (esim. Tiketistä) saatava kuitti lippuja haettaessa tahi nimilista paikalla olleista, johon jokainen sponssin saanut kuittaa rahan vastaanotetuksi nimikirjoituksellaan.

Selite: Järjestin 15.3. excursion jalkapallo-otteluun. Osakunta sponsoroi osakuntalaisia 3 € per lippu, kun lipun hinta on 15 €. Osakuntalaisia oli paikalla 11, eli tililleni tulisi maksaa 11 x 3 € = 33 €.

Paras tapa toimia on laskuttaa tapahtumaan lähtijöiltä pääsylippurahat jo ennen lippujen lunastamista. Joskus tuo ei kuitenkaan onnistu esimerkiksi aikataulullisista syistä, ja siinä tapauksessa voit pyytää taloudenhoitajaa maksamaan lippurahat etukäteen tilillesi. Osakunnan tapahtumiin ilmoittautuminen on sitova (jos tapahtuma sisältää taloudellisen riskin), eikä käyttämättä jääneestä lipustaan saa rahojaan takaisin. Sairastapauksen sattuessa tulee henkilön itsensä etsiä tilalleen joku muu tapahtumaan lähtijä. Sponsorirahaan ovat oikeutetut vain ko. tapahtumaan osallistuvat osakunnan jäsenet. Jäsenyytensä voi todistaa opiskelijakortissa olevalla voimassaolevalla jäsentarralla.