Säännöt

Näiltä sivuilta löydät Osakunnan sääntökokoelman.

Osakunnan sääntökokoelma sisältää varsinaisten sääntöjen lisäksi myös joukon ohjesääntöjä. Ohjesäännöissä käydään tarkemmin läpi tiettyjä sääntöjen kohtia. Virkailijaohjesäännössä kuvataan, mitä tehtäviä kunkin virkailijan toimenkuvaan liittyy.

Huoneisto-ohjesäännössä on tietoa osakunnan tiloista, ja ohjeita tilojen käyttään. Jokaisen osakunna tiloissa oleskelevan kannattaa tutustua huoneisto-ohjesääntään.

Osakunnalla on kerhoja, ja uusiakin voivat osakuntalaiset perustaa. Kerho-ohjesääntö määrittelee kerhotoiminnan puitteet.

Osakuntanauhan ja osakunnan arvo- ja kunniamerkkien käytöstä säädetään nauha- ja merkkiohjesäänössä. Sieltä voit tarkistaa, käytetäänkö Talakkunajuhlassa harrastusmerkkiä tai vaikkapa emännän avainta.

Talousohjesäännössä on asiaa koskien osakunnan taloutta.

Osakunnan säännöt on vahvistettu 7.12.2020 ja ohjesäännöt 5.10.2015.