Turvallisemman tilan periaatteet

Syksyn 2022 aikana Savolaisen osakunnan turvallisemman tilan periaatteet päivitettiin.

 

Savolaisen osakunnan turvallisemman tilan periaatteet:

Savolainen osakunta noudattaa toiminnassaan turvallisemman tilan periaatteita, joilla pyrimme luomaan mahdollisimman turvallisen tilan kaikille. Osallistumalla toimintaan sitoudut noudattamaan näitä periaatteita.

Kunnioita muita

 • Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista, vähättelyä tai syrjintää esimerkiksi sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, iän, alkuperän, kielen, vakaumuksen, terveydentilan, vammaisuuden, mielipiteen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

 • Emme hyväksy loukkaavaa, väkivaltaista, uhkaavaa tai muuta epäasiallista käytöstä.

 • Älä oleta. Tunnista omat ennakkoluulosi. Et tiedä kaikkea kenestäkään. 

 • Tunnista etuoikeutesi ja pyri samaistumaan heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaan.

 • Ei tarkoittaa ei kaikissa konteksteissa. Jokaisella on oikeus fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Ketään ei painosteta, vaan mistä tahansa toiminnasta saa kieltäytyä.

Keskustelu

 • Anna kaikille tilaa, jotta jokainen tulee kuulluksi omalla vuorollaan.

 • Älä käytä hyökkääviä puheenvuoroja. 

 • Käytä kieltä, joka on ymmärrettävää myös viiteryhmän ulkopuolisille. Tarvittaessa selitä käyttämäsi termit.

Ilmapiiri

 • Osakunnalla jokainen voi olla oma itsensä. 

 • Kunnioitamme toistemme rajoja.

 • Kommunikoi ja myötävaikuta positiiviseen ilmapiiriin. 

 • Huolehdi itsestäsi ja muista sekä siitä, että kaikki saavat osallistua toimintaan ja yhdessäoloon omalla tavallaan.

Noudata ohjeita ja toimi tarpeen vaatiessa

 • Käyttäydy asiallisesti ja noudata annettuja ohjeita.

 • Kysy sekavasti käyttäytyvältä ihmiseltä, onko hän kunnossa.  

 • Älä epäröi ottaa yhteyttä tapahtuman vastuuhenkilöihin, kuraattoriin, isäntiin tai neuvoston jäseniin. 

 • Häirintätilanteissa voit ottaa yhteyttä osakunnan tai HYYn häirintäyhdyshenkilöihin. 

 • Jos jotain vakavampaa sattuu, soita vartijalle (numero löytyy ilmoitustaululta) tai hätänumeroon 112.