Nauha- ja merkkiohjesääntö

1 § Osakuntanauha annetaan osakuntaan hyväksytyille jäsenille itsenäisyyspäiväjuhlassa.

2 § Osakuntanauhaa kannetaan sen arvon mukaisesti akateemisissa juhlatilaisuuksissa, talakkunajuhlassa sekä itsenäisyyspäiväjuhlassa. Sen kantamisesta muulloin päättää kuraattori.

3 § Naiset kantavat nauhaa vasemmalta ja miehet oikealta olkapäältä rinnan yli keltaisen värin ollessa ylempänä. Naiset kantavat nauhaa puvun päällä, miehet takin ja liivin alla, mutta solmion päällä.

4 § Naiset saavat pyytäessään lyhyen pätkän osakuntanauhaa, josta tehdään ruusuke käytettäväksi avonaisten pukujen kanssa.

5 § Pienoismerkkiä voi kantaa vapaamuotoisemmin kuin osakuntanauhaa, mutta kuitenkin arvokkaasti.

6 § Osakunnan arvomerkkejä ovat

inspehtorin ketjut (sääntöjen 69 §)
kuraattorin ketjut (sääntöjen 69 §)
vuosijuhlamestarin ruusuke (sääntöjen 69 §)
entisten isäntien ja emäntien avaimet
Erik Elinderin lahjoittamat kuraattorin, toiminnanjohtajan, emännän, vuosijuhlamestarin ja kansainvälisten asioiden sihteerin mitalit.

7 § Arvomerkkien käyttö

Inspehtorin ja kuraattorin ketjuja kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa, talakkunajuhlassa sekä itsenäisyyspäiväjuhlassa, sekä muissa virkatehtävissä tilaisuuden luonteen niin vaatiessa.
Vuosijuhlamestarin ruusuketta kannetaan osakunnan vuosijuhlassa ja siihen liittyvissä tilaisuuksissa.
Entisten isäntien ja emäntien avaimia kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja talakkunajuhlassa.
Erik Elinderin lahjoittamia mitaleita kannetaan akateemisissa juhlatilaisuuksissa.

8 § Kunniamerkkiä ja -nauhaa sekä ansio- ja harrastusmerkkiä kannetaan aketeemisissa juhlatilaisuuksissa.

9 § Mikäli Savolaisen Osakunnan Laulajien esiintymisasuun kuuluu osakuntanauha, osakuntaan kuulumattomalle kuorolaiselle voidaan myöntää oikeus käyttää osakuntanauhaa kuoron esiintyessä.

10 § Kannettaessa akateemisissa juhlatilaisuuksissa useampaa nauhaa oman osakunnan nauhaa kannetaan ylimpänä ja seuraavana oman ylioppilaskunnan nauhaa. Oman ylioppilaskunnan vuosijuhlassa kannetaan kuitenkin ylioppilaskunnan nauhaa ylimpänä.

11 § Useamman kuin kolmen nauhan kantaminen ilman erityistä syytä ei ole suotavaa.

12 § Talakkunajuhlassa kannetaan osakuntanauhaa, inspehtorin ja kuraattorin ketjuja, entisten isäntien ja emäntien avaimia ja harkinnan mukaan Erik Elinderin lahjoittamia mitaleita. Pykälässä 8 mainittuja kunnian- ja tunnustuksen osoituksia ei kanneta talakkunajuhlassa.

13 § Kadonneen tai rikkoutuneen nauhan tai merkin tilalle on sen saaneella oikeus lunastaa uusi.

14 § Osakunnan kokous voi päättää, että vuosijuhlassa jaetaan sääntöjen 78 §:ssä mainittuja palkintoja ja stipendejä. Palkintojen ja stipendien saajista päättää kunniamerkki- ja palkintolautakunta.

15 § Savolaisen osakunnan rapiiri ja sen käyttö
Rapiirilla tarkoitetaan sitä rapiiria, jonka korporaatio Fraternitas Estican Tukholman osasto on 20. helmikuuta 1980 lahjoittanut Savolaiselle osakunnalle alkuperäisen 1930-luvulla lahjoitetun ja sittemmin kadonneen rapiirin tilalle. Rapiirista ja sen käytöstä vastaa laulunjohtaja.
Rapiiria käytetään laulun ja juhlatanssien johtamiseen. Rapiiria ei tule käyttää muuhun tarkoitukseen ilman painavaa syytä. Rapiiria voivat käyttää kaikki osakunnan jäsenet ja entiset jäsenet. Muut voivat käyttää rapiiria kuraattorin, laulunjohtajan tai heidän valtuuttamansa henkilön luvalla

Juhlarahaston avulla järjestetyistä juhlista on järjestelyistä vastaavan virkailijan aina esitettävä osakuntaneuvoston hyväksyttäväksi talousarvio vähintään kuukautta ennen juhlaa ja tilinpäätös viimeistään kolme kuukautta juhlan jälkeen.
Juhlarahastoon kertyneen ylijäämän käytöstä päättää osakunnan kokous.